გუნდი
 

                                                                                     გენერალური დირექტორიგიორგი ქეშელაშვილი
გენერალური დირექტორი


 
 
                                                                                       ქოლ-ცენტრინინო ფურცელაძე
ქოლ ცენტრის გუნდის უფროსი

ქოლ ცენტრის ახალგაზრდა, ენერგიული და კვალიფიციური პერსონალი უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს ბარათის მფლობელების,"ჯორჯიან ქარდის" წევრი ბანკების და ექვაირინგის ქსელის აგენტების კოსულტირებასა და მომსახურებას.

                                                                                    კლირინგის ცენტრი
ეკა კოხტაშვილი
ცენტრის მენეჯერი
ტრანზაქციებისა და დისპუტური საკითხების პროცესინგი ხდება კლირინგისა და ანგარიშსწორების ცენტრში.


                                                                                      ექვაირინგის ცენტრიზურა კაჭარავა
ექვაირინგის სპეციალისტი

ექვაირინგის ცენტრის საქმიანობას წარმოადგენს ტერმინალებისა და ბანკომატების მომზადება, მათი გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, ექვაირინგის ქსელის აგენტების კონსულტირება და სხვა.
 

                                                                                    პერსონალიზაციის ცენტრი
ნინო ჯაფარიძე / ეკა ქათამაძე
ცენტრის მენეჯერი / ცენტრის სპეციალისტი
ბარათების პერსონალიზაციის განყოფილება აღჭურვილია უახლესი ემბოსირების დანადგარებით, რაც უზრუნველყოფს პერსონალიზაციის პროცესის მაღალ წარმადობას.


 
CALL CENTER

+995 32 2315809
+995 32 2314999
Who's Online

 147 სტუმარი ათვალიერებს საიტს